Utylizacja tuszy i tonerów

Co zrobić ze zużytym tonerem lub tuszem? Wyrzucić do śmieci? Nie można. Zabrania tego Ustawa o odpadach. I słusznie. Takie pojemniki są szczególnie niebezpieczne dla Środowiska. Należy je zatem oddać do utylizacji. No dobra, ale komu? Gdzie? Jak?

 

Przyjmujemy od naszych klientów wszelkie zużyte, zakupione u nas wcześniej materiały eksploatacyjne do drukarek bezpłatnie.

Kupując u nas toner, możesz w zamian oddać stary, niekoniecznie zakupiony u nas. Przyjmujemy jeden za jeden.

 

Dlaczego to robimy?

Jako sprzedawca materiałów eksploatacyjnych do drukarek, mamy taki obowiązek nałożony wspomnianą ustawą. Można oddać do nas wszystkie zużyte tonery, tusze, bębny, pojemniki na zużyty toner i tusz, grzałki, pasy transmisyjne i wszelkie elementy eksploatacyjne od drukarek.

Wszystkie te śmieci przekazujemy do specjalistycznej firmy zajmującej się ich unieszkodliwianiem.

 

Dlaczego musisz oddać zużyty toner lub tusz do sklepu, w którym był zakupiony?

Znowu Ustawa. Każda firma użytkująca drukarkę, w przypadku kontroli inspektora ochrony środowiska, zobowiązana jest udokumentować Kartą Przekazania Odpadu, oddanie do utylizacji niebezpiecznych dla środowiska materiałów. Są nimi zużyte tusze i tonery. Kartę Przekazania Odpadu wystawia firma utylizująca je.

 

Czy zużyte tonery rzeczywiście są takie szkodliwe, że nie można ich wyrzucać na zwykły śmietnik?

Puste tonery to tworzywa sztuczne, plastiki, aluminium i inne metale, guma, a przede wszystkich resztki niewykorzystanego do końca proszku - tonera. Ta sypka substancja jest szczególnie groźna dla Środowiska, zwierząt, roślin i ludzi. Składa się z drobinek żywicy termoplastycznej, chromu, żelaza i jego związków, sadzy i różnego rodzaju pigmentów oraz wielu innych związków chemicznych. Nie można tego wdychać, w kontakcie z wilgocią tworzą się jeszcze inne związki, również niebezpieczne.

 

W jaki sposób przekazać nam zużyte tonery i tusze?

Kupując u nas na miejscu, można przynieść z sobą zużyty. Przyjmujemy na zasadzie jeden za jeden. Zakupione u nas wcześniej, można oddać bez warunku zakupu tej samej ilości. Można również wysłać kurierem na swój koszt, informując nas o tym wcześniej majlem.

 

Karta Przekazania Odpadu

Na życzenie naszych klientów pośredniczymy w uzyskaniu Karty Przekazania Odpadu. Do wydania takiego zaświadczenia wystarczą dane firmy. Kartę wystawia firma utylizująca odpady.